Wetgeving

 • Federale wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
   
 • Verdragen en richtlijnen
  • Conventie van Bern van 9/9/1886 inzake bescherming van literaire en artistieke werken.
  • Conventie van Rome van 26/10/1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties.
  • Europese richtlijn 2001/29/EG van 22/5/2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
  • Europese richtlijn 2004/48/EG van 29/4/2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
  • Europese richtlijn 2006/115/EG van 22/12/2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.
    
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.