Intellectuele eigendom

Iedereen heeft wel iets in eigendom, onafhankelijk van de grootte of de waarde van de zaak. Volgens artikel 544 Burgerlijk Wetboek is eigendom “het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen”. Eigendom geeft iemand het alleenrecht (monopolie) over bepaalde tastbare zaken, zoals het recht om een huis, wagen, cd, boek, … te bezitten en over het gebruik ervan te kunnen beslissen.

Intellectuele eigendom bestaat uit een geheel van exclusieve rechten, niet op de materiële zaak zelf, wel op de voortbrengselen van de geest. Dit zijn de immateriële, intellectuele creaties en prestaties van personen, zoals een verhaal, lied, schets, databank, computerprogramma, uitvinding, merk, patroon en model.

Voorbeeld:
  •  Men kan een exemplaar van een boek in materiële eigendom hebben, toch zal dit eigendomsrecht niet noodzakelijk de intellectuele eigendom erop omvatten. Als eigenaar kan men het boek lezen, inkleuren, scheuren, wegwerpen, verbranden, … maar men heeft niet het recht om het verhaal erin te kopiëren, te herdrukken, te bewerken, op het Internet te plaatsen, er een film over te maken, te vertalen, enz. Die laatste handelingen vallen onder de intellectuele eigendom en voor deze is de toestemming van en/of vergoeding aan de houder van deze rechten (lees: intellectuele rechten) nodig.
  • De koper van een schilderij kan dit aan de muur hangen, overschilderen, verkopen, verbranden, … maar hij heeft niet het recht dit te na te schilderen, in een galerij tentoon te stellen, er foto’s van te maken om ze op het Internet te plaatsen, te verspreiden of te verkopen, …
  • De eigenaar van een cd mag dit materieel exemplaar gebruiken (d.w.z. afspelen in privé-kring) en verkopen. Hij mag echter niet de liedjes erop kopiëren, op het Internet plaatsen, afspelen op openbare plaatsen, …
  • Ook de houders van octrooien en merken kunnen aks enigen beslissen of en op welke wijze hun uitvinding en merkteken op de markt gebracht zal worden.
Deze bescherming tegen namaak is beperkt in de tijd, beperkt in de ruimte en vatbaar voor overdracht volgens de regels van de wet.

In België worden de intellectuele eigendomrechten onderverdeeld in:

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.