Producenten

De Auteurswet voorziet exclusieve rechten voor de “producenten van fonogrammen*” en de “producenten van de eerste vastleggingen van films”. De wet kent deze rechten toe aan de producenten omdat zij de kosten en risico’s dragen van de productie van een film of een geluidswerk.

De naburige rechten van de producent dienen onderscheiden te worden van de eventuele auteursrechten op het geluidsmateriaal (bijvoorbeeld liedjes) of filmmateriaal zelf.

Voorbeeld:
Op eenzelfde fonogram (cd) kunnen meerdere rechten gelden: het auteursrecht van de componist en de tekstschrijver, het naburig recht van de uitvoerende kunstenaars zoals zangers en musici en dus ook het naburig recht van de producent van deze fonogram.
Voorbeeld:
Wie een filmband zou kopiëren op dvd krijgt op deze tweede vastlegging geen naburig recht. Enkel de producent van de originele filmband wordt de houder van een naburig recht.
Enkel producenten van de eerste vastlegging van een film of van geluid beschikken over een naburig recht hierop.

 

* Een fonogram is de eerste vastlegging** (of opname) van klanken zoals muziek, een lied, stemmen of elk ander geluid.
** De eerste vastlegging van een film is de eerste opname van een serie bewegende beelden zoals een cinematografisch werk, een documentaire, een tekenfilm, maar ook van elke andere serie beelden.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.