Uitvoerende kunstenaars

De Auteurswet geeft zekere rechten aan “uitvoerende kunstenaars”. Het zijn die personen die een werk op een bepaalde wijze uitvoeren of interpreteren.

Voorbeeld:
Zangers, musici, acteurs, toneelspelers, dansers, stand-up comedians, goochelaars, circusartiesten, enz.

Deze rechten laten de uitvoerende kunstenaars toe om een controle uit te oefenen op de exploitatie van hun prestaties (tenzij ze deze overdragen aan een producent).

Voorbeeld:
Alleen Frank Focketyn heeft het recht de toestemming te geven om zijn acteerprestatie in “den draad” (In de gloria) op Youtube te plaatsen.
Voorbeeld:
Een zanger heeft naburige rechten op de interpretatie die hij aan een lied geeft, terwijl de componist en tekstschrijver auteursrechten hebben op het lied zelf. Op éénzelfde werk (het lied) rusten verschillende rechten. Wanneer de uitvoering dan nog eens door een producent wordt vastgelegd, zal er sprake zijn van het naburig recht van de producent.
Naburige rechten van uitvoerende kunstenaars zijn niet dezelfde als de auteursrechten op het uitgevoerde werk zelf.
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.