Vermogensrechten

De vermogensrechten kennen aan de auteursrechthebbende het exclusieve recht toe voorafgaandelijk toestemming te geven tot het gebruik van zijn werk. Wanneer iemand zijn werk of een deel ervan wil gebruiken, zal deze hiervoor de uitdrukkelijke toestemming moeten vragen aan de auteur (of zijn rechthebbende). Deze laatste heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen elke exploitatie van zijn werk.

Dit exclusief toestemmingsrecht kan onderverdeeld worden in twee grote categorieën:

  • het reproductierecht: het recht om een oorspronkelijk werk te verveelvoudigen, te bewerken, te vertalen en te wijzigen.
  • het publiek mededelingsrecht: de vrijheid om een werk in het openbaar op of uit te voeren

Op beide rechten bestaan uitzonderingen, o.a. in het kader van onderwijs en privé-gebruik.

Deze "economische" rechten kunnen overgedragen worden via een overeenkomst of het voorwerp uitmaken van een licentiecontract.

Voorbeeld:
Een werknemer kan via een arbeidsovereenkomst de vermogensrechten op een werk, gecreëerd in de uitvoering van zijn arbeid, overdragen aan zijn werkgever. Zo kunnen leerkrachten hun rechten overdragen aan het schoolbestuur indien dit in een uitdrukkelijke overeenkomst voorzien wordt.
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.