Een databank wordt auteursrechtelijk beschermd indien ze aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden voldoet en dus origineel is. Dit houdt in dat de selectie en/of ordening van de opgeslagen gegevens origineel is. Dit zal zeker niet het geval zijn wanneer de selectie en/of ordening van de verzamelde gegevens voor de hand ligt en men bij de samenstelling van de databank geen keuzen diende te maken.

Voorbeeld:
Iemand die een adressenlijst aanlegt van alle in België bestaande vzw’s is geen auteur van de databank. De samensteller van de lijst kan geen persoonlijke inbreng doen bij het samenstellen van deze lijst. Eenieder die dezelfde inspanning doet komt tot hetzelfde resultaat.

Ook wanneer de concrete vorm van een bepaalde creatie wordt ingegeven door een technische noodzaak, zodat de auteur van de creatie zijn persoonlijke stempel hierop niet kan drukken, komt de creatie niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Enkel wanneer de auteur van een werk bij de totstandkoming ervan kan kiezen tussen verschillende vormgevingen, kan sprake zijn van een auteursrechtelijke bescherming.

Het is daarbij totaal onbelangrijk of de in de databank opgeslagen gegevens zelf al dan niet auteursrechtelijk beschermd worden.

 << Overzicht

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.