Helaas, dit is fout geantwoord!

Een databank wordt auteursrechtelijk beschermd indien ze aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden voldoet en dus origineel is. Dit houdt in dat de selectie en/of ordening van de opgeslagen gegevens origineel is. Dit zal zeker niet het geval zijn wanneer de selectie en/of ordening van de verzamelde gegevens voor de hand ligt en men bij de samenstelling van de databank geen keuzen diende te maken.

Ook wanneer de concrete vorm van een bepaalde creatie wordt ingegeven door een technische noodzaak, zodat de auteur van de creatie zijn persoonlijke stempel hierop niet kan drukken, komt de creatie niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Enkel wanneer de auteur van een werk bij de totstandkoming ervan kan kiezen tussen verschillende vormgevingen, kan sprake zijn van een auteursrechtelijke bescherming.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.