Kwekersrecht

Het kwekersrecht heeft de bescherming van plantenrassen tot doel.
Bijvoorbeeld een nieuw soort appels met een hoger vitamine C-gehalte, tulpen of rozen met een nieuwe kleur, aardappelplanten die vorstbestendiger zijn of tomaten met langere bewaartijd…

                              

          Jonagold appel                                                               Nicola aardappel

Om plantenrassen via kweekprogramma’s te verbeteren dient heel wat tijd en geld te worden geïnvesteerd. Omdat planten relatief eenvoudig kunnen worden vermeerderd eens ze op de markt zijn, is het belangrijk nieuwe en waardevolle plantenrassen te beschermen met een intellectueel eigendomsrecht om een zeker rendement op deze investeringen te garanderen.
           
Wanneer een plantenras aan een aantal voorwaarden voldoet - nieuwheid, onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid - kan een Belgisch kwekersrecht aangevraagd worden. Indien men een buitenlandse bescherming wenst, biedt het communautair kwekerscertificaat bescherming voor de gehele Europese Unie of kan men zich wenden tot de bevoegde nationale bureaus wanneer men buiten de Europese Unie of slechts in enkele Europese landen bescherming beoogt.

Een kwekerscertificaat zal de kweker een aantal exclusieve rechten verlenen op het telen en verhandelen van het nieuwe plantenras. Niemand anders zal zonder toestemming van de kweker het recht hebben het beschermde plantenras voort te brengen of te verhandelen.

Kwekersrechten zullen tussen de 20 tot 25 jaar geldig zijn, tenzij ze vroeger vervallen, bijvoorbeeld wanneer de kweker verzuimt de instandhoudingstaksen te betalen.
 

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.