Prima!

In principe blijven alle werken, uitgevoerd in opdracht of ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of statuut, tot de eigendom van de oorspronkelijke auteur behoren. De auteur is in deze de leerkracht, diegene die het werk werkelijk gecreëerd heeft.

De leerkracht (werknemer) zal alle vermogens- en morele rechten op zijn werk, nl. het cursusmateriaal, bezitten.

Hij mag zijn vermogensrechten via een schriftelijke (arbeids)overeenkomst overdragen of in licentie geven aan een derde*.

 

* Deze wordt de "afgeleide" auteursrechthebbende.

De leerkracht zal de vermogensrechten overdragen maar niet zijn morele rechten!

 >> Overzicht

 

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.