Beschermingsduur

Het auteursrecht is geen eeuwigdurend recht op een bepaalde creatie. Indien een werk beschermd kan worden, dan moet nog nagegaan worden of er nog steeds auteursrecht op rust.

Toch genieten auteursrechtelijk beschermde werken ook na het overlijden van de auteur nog steeds bescherming. Deze rechten gaan dan over op de erfgenamen, tenzij de oorspronkelijke auteur iemand anders heeft aangeduid.

Is de beschermingsduur nog niet verstreken, dan zal eenieder die het werk wil gebruiken in beginsel de toestemming van de auteur nodig hebben.

Indien de beschermingstermijn verstreken is behoren de voorheen beschermde werken tot het publiek domein. Alle rechten van de auteur, zowel de vermogensrechten als de morele rechten, houden op te bestaan. Het werk mag dan vrij gebruikt worden.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.