Tekeningen- en modellenrecht

Het tekeningen- en modellenrecht heeft de bescherming van het uiterlijk van voorwerpen met een gebruiksfunctie tot doel.

Onder het uiterlijk van een product verstaan we onder meer: de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of van zijn versiering.
Voorbeeld motief op behangpapier of het model van een stoel

De vormgeving van een product speelt een belangrijke strategische rol voor de ontwerper. Tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument vaak de voorkeur geven aan de meest esthetische vorm. Daarom kiezen veel ondernemingen en ontwerpers ervoor om het uiterlijk van hun producten te beschermen door ze als tekening of model te registreren.

Het tekeningen- of modellenrecht kent aan de houder exclusieve rechten toe op dit uiterlijk van producten. Een tekening of een model is een rechtstitel die aan de titularis ervan een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie op een welbepaald grondgebied.
De bescherming van een tekening of model kan men voor het Belgisch grondgebied bekomen door het aanvragen van een Benelux tekening- of modelrecht (geldig op het grondgebied van de 3 Benelux landen: België, Nederland en Luxemburg) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Toepasselijke wetgeving: Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom.
 
Wanneer het uiterlijk van een voortbrengsel tweedimensionaal is (het motief op behangpapier, dessins en patronen op stoffen of papier), spreekt men van een tekening. Indien het driedimensionaal is (de vorm van een computer), spreekt men van een model (voorbeeld: het model van een auto, de vorm van een koffiekan, het decoratief motief van een handschoen). Het uiterlijk van een product kan deze twee dimensies ook combineren (de vorm van een porseleinen servies en de siermotieven erop).
 

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.