Goed geantwoord!

De auteur kan ervoor opteren zijn werk “vrij van rechten” te verspreiden. Hij verlaat het traditionele toepassingsgebied van de auteurswetgeving en geeft hierbij veel vrijheid aan de gebruiker.

Voorbeeld:
Een auteur van een foto geeft anderen het recht zijn foto te gebruiken, te reproduceren (kopiëren), kopieën van de foto te verspreiden, …

De auteur kan hierbij een aantal voorwaarden opleggen zoals de verplichting zijn naam te vermelden bij het verspreiden van de foto, het verbod de foto te bewerken, het verbod kopieën te verkopen, enz.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.