Goed gekozen!

Het © symbool wil enkel aanwijzen dat op het werk een auteursrechtelijke bescherming rust, wie de auteur ervan is en wat het tijdstip van eerste publicatie was. De aanwezigheid van een copyright-teken heeft dus, buiten een informatieve, geen enkele (juridische) waarde.

Het werk dat je zelf hebt geschreven of gemaakt, valt onder de bescherming van het auteursrecht. Deze creaties zijn jouw “intellectuele eigendom” en mogen niet zomaar door een derde, zonder toestemming gekopieerd of publiek gemaakt worden. Het staat de auteur vrij om een copyright-teken op zijn werk te plaatsen. Hiermee kan hij aan derden nog eens duidelijk maken dat hij niet wil dat anderen zomaar zijn materiaal overnemen.

Voorbeeld:
De fotograaf van de foto van het Gentse Gravensteen heeft een auteursrechtelijke bescherming op zijn creatie. Hij kan mogelijke gebruikers van zijn foto hierop wijzen door volgende vermelding: © Carlo Van den Bunder – 27 oktober 2011
De Europese continentale regeling rond auteursrechten verschilt van het Angelsaksische copyright systeem (in Engeland en Amerika). Verwar dus de begrippen “auteursrecht” en “copyright” niet!
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.