Proficiat, je hebt correct geantwoord!

Het louter creëren van een creatie of prestatie die aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden voldoet, brengt automatisch de auteursrechtelijke bescherming ervan mee. De auteur hoeft bijgevolg geen enkele formaliteit te vervullen.

Voorbeeld:
Er is geen voorafgaande verklaring, depot of inschrijving in een register vereist.

Van zodra het werk een concrete originele vorm heeft, zal de auteur een beroep kunnen doen op het auteursrecht. Het auteursrecht is met andere woorden – in tegenstelling tot de industriële eigendomsrechten – een vormvrije bescherming.

Toch zullen een groot aantal auteurs hun werken deponeren bij een notaris of een auteursvereniging. Het werk krijgt door de registratie een vaste datum, zodat de auteur in een eventueel later geschil kan bewijzen dat zijn werk eerder bestond.

Voorbeeld:
Scenario’s, (tv)formats, spelregels, tekeningen, slogans, … worden vaak gedeponeerd.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.