Merkenrecht

Het merkenrecht heeft tot doel de bescherming van de houders van merken van producten en diensten
Bijvoorbeeld jeansmerken zoals Seven for all mankind/Gstar

Een merk is een (grafisch af te beelden) teken dat door een onderneming wordt gebruikt ter identificatie van haar producten of diensten. Aan de hand van dit teken is het publiek in staat ze te onderscheiden van de producten en diensten die andere ondernemingen op de markt brengen (= onderscheidend vermogen).
Een merk is dus ‘een teken’ dat verschillende gedaantes kan aannemen, gaande van woorden, afkortingen, lettercombinaties, cijfercombinaties (vb. 501 jeansbroeken), slogans of afbeeldingen, tekeningen, stempels over vormen (van producten of van verpakkingen) en kleuren, tot zelf geluidsfragmenten (= woord- en beeldmerken). Het zijn alle voor grafische weergave vatbare tekens die dienen om producten en diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden.

Om bescherming te verkrijgen via het merkenrecht moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • Een teken zijn;
 • Grafisch voorstelbaar zijn;
 • Het merk moet een voldoende onderscheidend vermogen hebben. Dit betekent dat het merk niet louter de producten of diensten mag beschrijven. Voorbeeld APPLE als merk voor computers maar niet voor appels als fruit.
 • Het merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Voorbeeld beledigende merken en schunnige plaatjes MAAR het Benelux Merkenbureau zal merken om deze redenen nier snel weigeren;
 • Het merk mag niet tot misleiding werken bij het grote publiek (wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen de elementen in het merk en de waren en diensten waarop ze betrekking hebben). Voorbeeld: een afbeelding van een koe voor plantaardige margarine is misleidend omdat het publiek zou kunnen menen dat het om roomboter gaat;
 • Het merk moet nog beschikbaar zijn. De aanvrager wordt verondersteld zit zelf vooraf te onderzoeken in de bestaande registers.

 
Een merkbescherming geldt steeds minstens voor de hele Benelux. Dit kan worden aangevraagd, tegen betaling, bij het Benelux Bureau of via de Federale Overheidsdienst Economie. Een merk kan ook worden beschermd in de hele Europese Unie (via het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, OHIM) of internationaal (via een depot bij de World Intellectual Property Organization of WIPO). Het merkenrecht geldt voor 10 jaar en kan onbeperkt verlengd worden.
 
Voorbeelden: de vorm van een coca-colafles, de naam Nike, het logo van Mercedes, …
 

Er bestaan verschillende ‘soorten’ merken:

 • Woordmerken: Coca-Cola, Philips, Chiquita
 • Beeldmerken:
 • Kleurmerk: met een kleurmerk wordt niet een woord of een beeld in een bepaalde kleur bedoeld, maar wel een kleur of een kleurencombinatie op zich die in relatie tot een bepaalde categorie van waren of diensten als merk wordt geregistreerd. Gevolg hiervan is dat de consument louter aan de hand van een bepaalde kleur, de herkomst van bijvoorbeeld benzineproducten of telecomdiensten herkent. Voorbeeld Proximus
 • Vormmerk: de vorm van een fles, van een apparaat, van een reep chocolade, van een verpakking.
 • Geluidsmerken: een geluid dat genoteerd wordt op een notenbalk kan onderwerp zijn van het merkenrecht. Het geluid van een dier is moeilijker grafisch voor te stellen. Een omschrijving of nabootsing in woorden volstaat niet. Een volledige sonogram met volume, tijds- en frequentieas kan wel voldoende zijn. Sommige merkenbureau’s (het Europese Bureau) aanvaarden de toevoeging van een elektronische geluidsband (bijvoorbeeld mpg-file). Bijvoorbeeld een registratie aan de filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer van het gekende gebrul van een leeuw dat hun films kenmerkt (registratie nr. 005170113).
 • Geur-, smaak- en tastmerken: moeilijk deze grafisch voor te stellen, noch woordelijk, noch via een chemische formule, noch via het deponeren van een staal. Deze volstaan niet voor een afdoende omschrijving.
   

Voorbeelden van bekende merken: Stella Artois, Chiquita, Coca-Cola, Google, Apple, Microsoft, Colruyt waarvan niet enkel de benaming maar eveneens het figuratief element (logo) onmiddellijk herkenbaar zijn.
                                                 

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.