Fout geantwoord!

Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming moet geen enkele formaliteit vervuld worden. Er is bijgevolg geen geldelijke bijdrage verschuldigd voor het verkrijgen van enige bescherming.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.