Octrooirecht

Het octrooirecht heeft de bescherming van uitvindingen tot doel.

Een octrooi is een tijdelijk (en geografisch beperkt) exclusief recht op de exploitatie van een uitvinding, dat door de overheid wordt verleend in ruil voor het bekendmaken van die uitvinding. Om dit recht te verkrijgen moet de uitvinding voldoen aan een aantal strikte voorwaarden:

  • ze moet totaal nieuw zijn,
  • ze mag geen deel uitmaken van de stand van de techniek,
  • inventief zijn (= resultaat van een uitvinderswerkzaamheid en geen variatie van een al bekend apparaat, product of werkwijze),
  • industrieel toepasbaar en toegelaten zijn.

Alle vereisten moeten tegelijk vervuld zijn en worden door het octrooibureau onderzocht.

Een octrooi kan zowel slaan op een voortbrengsel als op een resultaat of werkwijze. D.w.z. dat zowel een nieuw product, materiaal of werktuig als een methode voor het produceren ervan of voor het bereiken van een bepaald resultaat, het voorwerp van een octrooi kunnen zijn.

De houder van een octrooirecht geniet gedurende een bepaalde termijn het monopolie/recht om iedere derde te verbieden zijn uitvinding (bedrijfsmatig) te gebruiken of na te maken, tenzij het gebruik of namaak valt onder één van de wettelijke voorziene uitzonderingen (in de particuliere sfeer, niet commerciële doeleinden, wetenschappelijke doeleinden).

Je kan jouw uitvinding tot 20 jaar beschermen. Ook hier kan je kiezen of je het octrooi nationaal (bij de Dienst Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand, Energie), Europees (via het Europees octrooibureau) of internationaal (WIPO) beschermt. Om te weten of er al iemand met hetzelfde idee is geweest kan je op sites zoals Esp@cenet en Google patent reeds ingediende patenten checken.

Voorbeelden van uitvindingen die ooit geoctrooieerd waren: een naaimachine, de gloeilamp, telefoon, typemachine, grammofoonspeler, …

                                      

Alle uitvindingen waar een octrooi op rust kunnen geraadpleegd worden via de databank http://ep.espacenet.com/?locale=en_EP
Voorbeeld: zonnebril met ingebouwde radio

                                              

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.