Ontstaan

Auteursrechten ontstaan automatisch, op het ogenblik van de creatie van het werk. Met andere woorden, er zijn geen (administratieve) formaliteiten - o.a. een aanvraag, registratie, depot - te vervullen. De totstandkoming van een origineel werk is voldoende om auteursrechtelijke bescherming te doen ontstaan. Deze bescherming is daarenboven volledig gratis.

Er is geen officiële instantie die zal nagaan of een werk al dan niet origineel is. Het is de rechter die hierover bij eventuele geschillen moet oordelen. De inschrijving of depot bij een registratiekantoor, notaris of auteursvereniging kan de bewijsvoering van originaliteit vergemakkelijken. Het werk krijgt immers door deze formaliteit vaste datum.

De bescherming van het Auteursrecht geldt slechts gedurende een bepaalde tijd. Er moet dus steeds nagegaan worden of een werk beschermd is en of deze bescherming nog steeds geldt (zie beschermingsduur).

Het aanbrengen van een ©-teken, gevolgd door het jaartal en de naam, is voor het verkrijgen van enige bescherming van geen belang. Het wijst er enkel op dat een bepaald werk auteursrechtelijk beschermd is maar wordt niet verplicht gesteld door de Belgische wetgeving. De maker van het werk zal dit vermelden om aan te geven dat hij de auteur is waaraan toestemming moet worden gevraagd tot gebruik ervan.
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.