Belang

Verschillende personen en instanties kunnen belang hebben bij vragen rond het bestaan en de draagwijdte van auteursrechten.

Voorbeeld:
De auteur zelf, de uitgever, producenten, een bioscoop, een bibliotheek, culturele centra, onderwijsinstellingen, ...

In het kader van onderwijs is een grondige kennis van het Auteursrecht fundamenteel. Leerlingen en leerkrachten gebruiken allerlei materiaal uit verschillende bronnen en media maar creëren tegelijkertijd ook nieuwe werken die een auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten. Het belang van enige kennis rond dit onderwerp kan dus ontstaan vanuit hun positie als schepper of gebruiker van een bepaalde creatie.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.