Auteursrecht

Traditioneel beschermt de Auteurswet de auteurs van letterkundige werken en kunst. De auteursrechtelijke bescherming is echter ruimer en geëvolueerd tot verschillende creaties en prestaties van de menselijke geest.

Het Auteursrecht is vandaag een zeer belangrijk recht geworden. Dagelijks worden binnen de schoolmuren - door leerlingen zowel als door leerkrachten - handelingen gesteld waarvan men zich moet afvragen of ze wel in overeenstemming zijn met de regels van de Belgische Auteurswetgeving.

Voorbeeld:
  • Het kopiëren uit boeken, cursussen, tijdschriften, kranten, enz.
  • Het gebruik van Internetmateriaal (teksten, afbeeldingen, foto's, muziek, ...)
  • Het opnemen van films op dvd of blue ray om ze af te spelen in de klas
  • Het afspelen en beluisteren van muziek in de lessen, op opendeurdagen, naar aanleiding van festiviteiten op school, enz.
  • ...

Indien een inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, spreekt men van piraterij. Hieraan kunnen zware sancties gekoppeld worden. 

Ook de bescherming van databanken en computerprogramma’s valt onder de auteursrechtelijke bescherming.
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.